Pieslēgties ar:
VIIS satur izglītības iestāžu reģistru, informāciju par pedagogiem un izglītojamajiem, kā arī izglītības programmām. Sistēma ļauj administrēt izglītības pārvaldes procesus.
VPIS uztur informāciju par pārbaudījumu reģistrēšanu, izglītojamo pieteikšanos pārbaudījumu kārtošanai, pārbaudījumu norises organizēšanu un vērtēšanu.
Sistēmas turētājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.
Nesankcionēta piekļuve autorizētām datoru sistēmām ir krimināli sodāma (Krimināllikuma 244.1 pants).